Misiunea scolii este:


                  "SUNTEM O FAMILIE!
             IMPREUNA CONSTRUIM, INVATAM, INOVAM, PASTRAM TRADITIILE!
             SUNTEM O SCOALA DESCHISA, PENTRU COMUNITATE!
             PREGATIM VIITORII ABSOLVENTI PENTRU INTEGRAREA INTR-O SOCIETATE IN SCHIMBARE"
            Obiectivele scolii deriva   din obiectivele  specifice, in calitatea lor de finalitati, care orienteaza valoric proiectarea si realizarea activitatii didactice in scopul dezvoltarii armonioase a personalitatii elevilor in plan intelectual, moral, tehnologic, estetic si fizic.
       In aceasta perspectiva urmarim:
"        valorificarea deplina a culturii, pentru integrarea absolventilor in diferite forme de organizare ale invatamantului liceal si profesional;
"        diversificarea ofertei scolare, astfel incat fiecare elev, prin curriculum la decizia scolii, sa identifice un domeniu pentru valorizarea abilitatilor proprii;
"        aplicarea cunostintelor dobandite la conditiile economiei de piata.

               De asemenea, asa cum sunt gandite finalitatile specifice propun formarea unui absolvent autonom, responsabil, care sa contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuala si profesionala. Pentru a raspunde exigentelor acestui nivel de invatamant si specificului de varsta al elevilor, scoala conduce la:
"        formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii, de a formula  si de a rezolva probleme pe baza relationarii cunostintelor din diferite domenii;
"        valorizarea propriilor exigente in scopul unei orientari optime scolare si profesionale;
"        dezvoltarea capacitatii de integrare activa in grupuri sociale diferite: familie, mediu profesional, prieteni;
"        dezvoltarea competentelor functionale esentiale pentru reusita sociala: comunicare, gandire critica, luarea deciziilor si utilizarea contextuala a unor informatii complexe;
"        cultivarea expresivitatii si a sensibilitatii in scopul implinirii personale si a promovarii unei vieti de calitate;
"        cultivatea sentimentului de apartenenta la comunitate ;
"        formarea autonomiei morale.

In concluzie, respectand valoarea suprema: "individul uman si dezvoltarea lui", alaturi de cele trei principii fundamentale:
1.        respectarea si construirea demnitatii umane,
2.        parteneriatul social pentru educatie, activ, stabil, de durata si
3.        invatamantul centrat pe elev

Scoala isi asuma rolul de promotor, catalizator si facilitator al parteneriatului educational.
Scoala noastra vizeza realizarea unei comunitati cu spirit civic, integrate in societatea in care traim, promovand valorile comune ale tuturor partenerilor implicati, cum ar fi:
"        asigurarea egalitatii sanselor in educatie,
"        revigorarea spiritului civic si a mentalitatilor comunitare,
"        promovarea dialogului, a transparentei si a comunicarii deschise,
"        incurajarea initiativei si a participarii,
"        dezvoltarea cooperarii si a colaborarii,
"        statuarea disciplinei si a responsabilitatii asumate,
"        armonizarea conditiilor specifice cu exigentele sociale de ordin general.

Rezultatele vizate sunt legate de realizarea unor colaborari si protocoluri pe termen mediu , ca mai apoi, crearea unor  asociatii scoala-comunitate, care sa fie in masura sa identifice si sa rezolve nevoile unitatii de invatamant in stransa relatie cu nevoile comunitatii.
De asemenea,  ne asteptam ca imaginea scolii scolii noastre sa fie mult mai bine promovata la nivelul diferitelor medii sociale.

TINTE STRATEGICE

"Asigurarea accesului cadrelor didactice si elevilor la tehnologia moderna de calcul si de comunicare.
"Promovarea educatiei ecologice in scopul protectiei mediului.
"Dezvoltarea la elevi a abilitatilor de comunicare sociala si de antreprenoriat.
"Asigurarea unor programe de pregatire suplimentara adaptate nivelului de dezvoltare intelectuala al elevilor.
"Asigurarea unui program de formare continua prin studiu individual, participare la cursuri de formare organizate de CCD si M.Ed.C si cursuri de reconversie profesionala.
"Oferirea de catre comunitate a unor programe de educatie a adultilor.
"Cunoasterea, promovarea si conservarea  traditiilor locale in scoala si comunitate.
"Cresterea ofertei de activitati extrascolare si a ofertei de petrecere a timpului liber.
"Realizarea unui parteneriat privilegiat cu o unitate economica importanta.

Contact:
Scoala Gadinti:
com Gadinti, 617396
tel./fax: 004/0233765111
jud. Neamt
e-mail: gadinti@yahoo.com